Uw Mediator & Coach

Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Normalisering vind ik belangrijk.

De emoties die bij een scheiding komen kijken zijn normaal... verdriet, boosheid, angst, zorgen, teleurstelling. Het verdriet voor de kinderen, een heel heftige emotie. Als de ouders het goed doen, blijven communiceren en goede, voor beiden acceptabele afspraken maken, komt dit ten goede aan de kinderen. Mijn doel en mijn uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, emotioneel, financieel en juridisch vanuit een natuurlijke betrokkenheid.

Ik ben van oorsprong fiscaal jurist, gestudeerd in Utrecht en Groningen en ben zo’n 10 jaar werkzaam geweest bij de grote belastingadvieskantoren waar ik mij bezig hield met de advisering op het gebied van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting nationaal en internationaal. 

Sinds 2006 ben ik geregistreerd Mediator bij het MfN met de specialisatie echtscheidingsmediation. Daarnaast beschik ik over een certificaat Personen en Familierecht van de VU Amsterdam en een certificaat van Villa Pinedo (de plek voor kinderen van gescheiden ouders).

VP bannerNeem vrijblijvend contact op

 

 • Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 19 juni 2015

  Op 19 jun 2015 is door PvdA, D66 en VVD wetsvoorstel 34231, de Wet tot herziening van partneralimentatie, ingediend bij de Tweede Kamer. De indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt. Het idee is dat een echtgenoot al lang niet meer stopt met werken bij het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap en de zorg voor kinderen veel meer tussen echtgenoten wordt verdeeld.

  Bij het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap moet gestreefd worden naar financiele zelftstandigheid van de ex-echtgenoten, zodat er ook minder procedures over alimentatie behoeven te worden gevoerd.

  Lees meer...
 • SIRE | Kinderen in een echtscheiding

  SIRE-filmpje

  Klik op Lees meer... om de video te bekijken.

  Lees meer...
 • Wet hervorming kindregelingen & kinderalimentatie

  Per 1 januari is de Wet hervorming kindregelingen van kracht geworden. Deze wet heeft gevolgen voor het bepalen van de kinderalimentatie.

  De vier kindregelingen per 1 januari 2015 zijn:

  • kinderbijslag
  • kindgebonden budget met alleenstaande ouderkop
  • combinatiekorting
  • kinderopvangtoeslag

  De alleenstaande ouderkorting en de aftrek levensonderhoud kinderen zijn per 1 januari 2015 vervallen.

  Lees meer...

mfn register logoJudith Kramer is als family mediator actief op het gebied van echtscheiding. Bij de bemiddeling gaat het om de omgangsregeling, alimentatie, kinderen, co-ouderschap, convenant, de vermogensverdeling, de eigen woning en het ouderschapsplan. Als family mediator is Judith aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN) en de Raad voor Rechtsbijstand.
840raadlogoPARTNERS IN MEDIATION biedt haar diensten aan in de regio 't Gooi, Amersfoort en Utrecht. De praktijk is goed bereikbaar vanuit Blaricum, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum, Almere, Amersfoort Vathorst, Muiden, Muiderberg, Laren, Eemnes, Baarn, Soest, Bilthoven, Loosdrecht, Kortenhoef, 's Graveland en Utrecht.