Ouderschapsplan

Indien bij de scheiding minderjarige kinderen betrokken zijn, zijn de ouders verplicht een ouderschapsplan op te stellen welke tezamen met het verzoekschrift tot echtscheiding ingediend dient te worden bij de rechter. Dit geldt ook in geval van beëindiging van een samenwoning, met dien verstande dat het ouderschapsplan dan niet bij de rechter ingediend hoeft te worden. Wel verdient het aanbeveling in dat geval het ouderschapsplan door de notaris te laten bekrachtigen.

U gaat scheiden maar u zult samen altijd ouder blijven van uw kind. Bij het maken van het ouderschapsplan is het belangrijk dat de ouders het belang van de kinderen voor ogen houden (ouderrol) en niet hun eigen belang (ex-partnerrol). In het ouderschapsplan kunnen afspraken gemaakt worden over:

 • zorg en opvoedingstaken;
 • de omgangsregeling
 • de wijze waarop over en weer informatie wordt verstrekt;
 • verdeling van de kosten van zorg en opvoeding van de kinderen.
 • wie haalt en brengt de kinderen naar school;
 • naar welke school gaan de kinderen;
 • bij wie gaan de kinderen wonen;
 • hoe worden de vakanties met de kinderen ingedeeld;
 • welke huisregels gelden er;
 • waar verblijven de kinderen met feestdagen en verjaardagen;
 • het elkaar inlichten als de kinderen ziek zijn;
 • het elkaar informeren over schoolprestaties van de kinderen;
 • wie betaalt eventuele kosten van kinderopvang;
 • wie betaalt de cadeaus voor de kinderen;
 • kinderalimentatie.

Het kan voorkomen dat er tijdens de mediation bij u of bij de mediator behoefte bestaat om de kinderen te horen en te informeren naar hun gevoelens en behoeften. Dit doe ik niet zelf. Ik schakel in dat geval een kindercoach/psycholoog in uit mijn netwerk. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u. Ik wijs u overigens graag op het bestaan van Villa Pinedo, een plek waar jongeren met gescheiden ouders hun ervaringen delen om volwassenen bewust te maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat.

Lees meer over Villa Pinedo

Download Voorbeeld ouderschapsplan

Omgangsregeling en co-ouderschap

Het ouderlijk gezag blijft na de scheiding in principe bij beide ouders. Vaak wordt afgesproken dat de kinderen bij één van de ouders gaan wonen met een omgangsregeling voor de andere ouder. Een keuze voor co-ouderschap is populair, maar is in wezen gewoon een vorm van een omgangsregeling.

Bij co-ouderschap dragen beide ouders bij aan de opvoeding en verzorging van de kinderen en is de verblijfplaats van de kinderen wisselend bij beide ouders. Bijvoorbeeld de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader, of door de week bij de moeder en in de weekenden en vakanties bij de vader.

Belangrijk bij het vaststellen van een omgangsregeling is of de omgangsregeling praktisch haalbaar is:

 • in verband met het werk van beide ouders
 • afstand van de woning van beide ouders
 • bereikbaarheid van beide ouders
 • beschikbaarheid van beide ouders.

Dit is met name van belang indien voor een omgangsregeling in de vorm van co-ouderschap wordt gekozen.

Wilt u meer weten of wilt u begeleiding bij het opstellen van een ouderschapsplan? Neemt u dan contact op met Partners in Mediation, uw ervaren MfN register mediator voor de bemiddeling bij echtscheiding of het beëindigen van samenwonen.