Uitspraak Hof Den Haag 29 november 2017 inzake verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde

Verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde ? Hoeveel dagen in staat om te werken met minderjarige kinderen ?

De tendens bij de rechterlijke macht met betrekking tot de vaststelling van partneralimentatie is dat zij rekening houdt met een verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde. In dit verband is interessant de uitspraak van het Hof Den Haag van 29 november 2017. In deze uitspraak acht het Hof het redelijk uit te gaan van een verdiencapaciteit van de vrouw (alimentatiegerechtigde) van 3 dagen per week. Vaststaat dat bij de vrouw zelf geen beperkende factoren in de zin van gezondheid of opleiding aanwezig zijn om meer uren te gaan werken. Voorts acht het Hof een dienstverband van 3 dagen per week, eventueel ook buiten schooltijd, niet zodanig omvangrijk en belastend dat de minderjarigen daarvan nadeel zouden ondervinden. In casu werkte de vrouw reeds 2 dagen per week en zaten de kinderen op de basisschool.

In dezelfde zaak wenste de man te anticiperen op het aanhangige wetsvoorstel, waarin de alimentatieduur in principe wordt beperkt tot 5 jaar. Het hof ziet geen reden om vooruit te lopen op het wetsvoorstel waarna de man verwijst.

Lees meer

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 19 juni 2015; de stand van zaken

Op 19 jun 2015 is door PvdA, D66 en VVD wetsvoorstel 34231, de Wet tot herziening van partneralimentatie, ingediend bij de Tweede Kamer. De indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt.  In het wetsvoorstel wordt o.a. de alimentatie gelimiteerd tot 5 jaar (met enkele uitzonderingen voor speciale gevallen). Er was en is veel kritiek op het wetsvoorstel. 

De huidige situatie roept vragen op en brengt onzekerheid. Tijdens de recente kabinetsformatie zijn er geen concrete afspraken gemaakt over het wetsvoorstel c.q. de partneralimentatie. Momenteel werken VVD, PvdA en D66 aan de beantwoording van kamervragen over het wetsvoorstel. Wat daar uitkomt en derhalve wanneer en of het wetsvoorstel, naar verwachting in aangepaste vorm, er komt is hoogst onzeker.

Wel is er onlangs een uitspraak geweest van Hof Den Haag (29 november 2017), waarin de man, de alimentatieplichtige, wilde anticiperen op het aanhangige wetsvoorstel en aldus een limitering van de termijn voor ogen had tot 5 jaar. Het hof zag echter geen reden om vooruit te lopen op het wetsvoorstel waarnaar de man verwees.

Lees meer

MFN kleinJudith Gerritsen is als family mediator actief op het gebied van echtscheiding en nalatenschappen. Bij de bemiddeling gaat het om de omgangsregeling, alimentatie, kinderen, co-ouderschap, convenant, de vermogensverdeling, de eigen woning, het ouderschapsplan en testament. Als family mediator is Judith aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN) , Raad voor Rechtsbijstand en de Stichting Nalatenschapsmediation.
RaadvRechtsKleinPARTNERS IN MEDIATION is onderdeel van De Mediation Compagnons en biedt haar diensten aan in de regio 't Gooi, Amersfoort en Utrecht. De praktijk is goed bereikbaar vanuit Blaricum, Huizen, Bussum, Naarden, Hilversum, Almere, Amersfoort Vathorst, Muiden, Muiderberg, Laren, Eemnes, Weesp, Baarn, Soest, Bilthoven, Zeist, Loosdrecht, Kortenhoef, 's Graveland, Utrecht, Woerden, Maarssen, Maarn, de Bilt, Bunnik, Nieuwegein, Houten, Montfoort, Harmelen, Driebergen..