Uitspraak Hof Den Haag 29 november 2017 inzake verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde

Verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde ? Hoeveel dagen in staat om te werken met minderjarige kinderen ?

De tendens bij de rechterlijke macht met betrekking tot de vaststelling van partneralimentatie is dat zij rekening houdt met een verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde.

In dit verband is interessant de uitspraak van het Hof Den Haag van 29 november 2017. In deze uitspraak acht het Hof het redelijk uit te gaan van een verdiencapaciteit van de vrouw (alimentatiegerechtigde) van 3 dagen per week.

Vaststaat dat bij de vrouw zelf geen beperkende factoren in de zin van gezondheid of opleiding aanwezig zijn om meer uren te gaan werken. Voorts acht het Hof een dienstverband van 3 dagen per week, eventueel ook buiten schooltijd, niet zodanig omvangrijk en belastend dat de minderjarigen daarvan nadeel zouden ondervinden. In casu werkte de vrouw reeds 2 dagen per week en zaten de kinderen op de basisschool.

In dezelfde zaak wenste de man te anticiperen op het aanhangige wetsvoorstel, waarin de alimentatieduur in principe wordt beperkt tot 5 jaar. Het hof ziet geen reden om vooruit te lopen op het wetsvoorstel waarna de man verwijst.