Echtscheiding of conflict over nalatenschap?


  • Vrijblijvend kennismakingsgesprek
  • Financieel, fiscaal en juridisch onderlegde mediator
  • Kinderen centraal bij echtscheidingsmediation
  • Gespecialiseerd in mediation bij echtscheiding en verdeling nalatenschap
  • Geregistreerd bij het MfN, Raad voor Rechtsbijstand en Stichting Nalatenschapsmediation
  • Deskundigheid tegen een aanvaardbaar tarief
  • PAKKETPRIJS MOGELIJK, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent 
  • Ook gesubsidieerde mediation mogelijk vanaf € 53,- per persoon

Echtscheiding

Een scheiding betekent vaak een periode van veel emoties, pijn en verdriet. Ook roept het veel praktische, financiele, juridische en fiscale vragen op. Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. 

Nalatenschap

Een dierbaar familielid is overleden. Er spelen veel emoties. Samen met de andere erfgenamen moet u de erfenis verdelen. Hoe gaat dit in zijn werk? U kunt het meteen met elkaar eens zijn; er kan echter ook onenigheid ontstaan in een toch al heel verdrietige periode. 

Partners in Mediation
goed met mensen

Van oorsprong ben ik fiscaal jurist, en sinds 2006 geregistreerd Family Mediator bij het MfN, de Raad voor Rechtsbijstand en de Stichting Nalatenschapsmediation met de specialisatie echtscheidings en nalatenschapsmediation.

Ik ben lid en medeoprichter van De Mediation Compagnons
Verder beschik ik over een certificaat Personen en Familierecht van de VU Amsterdam en een certificaat van Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders.