Echtscheiding of conflict over nalatenschap?


 • Vrijblijvend kennismakingsgesprek
 • Financieel, fiscaal en juridisch onderlegde mediator
 • Kinderen centraal bij echtscheidingsmediation
 • Gespecialiseerd in mediation bij echtscheiding en verdeling nalatenschap
 • Geregistreerd bij het MfN, Raad voor Rechtsbijstand en Stichting Nalatenschapsmediation
 • Deskundigheid tegen een aanvaardbaar tarief
 • PAKKETPRIJS MOGELIJK, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent 
 • Ook gesubsidieerde mediation mogelijk vanaf € 53,- per persoon

Echtscheiding

Een scheiding betekent vaak een periode van veel emoties, pijn en verdriet. Ook roept het veel praktische, financiele, juridische en fiscale vragen op. Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. 

Nalatenschap

Een dierbaar familielid is overleden. Er spelen veel emoties. Samen met de andere erfgenamen moet u de erfenis verdelen. Hoe gaat dit in zijn werk? U kunt het meteen met elkaar eens zijn; er kan echter ook onenigheid ontstaan in een toch al heel verdrietige periode. 

Partners in Mediation
goed met mensen

Van oorsprong ben ik fiscaal jurist, en sinds 2006 geregistreerd Family Mediator bij het MfN, de Raad voor Rechtsbijstand en de Stichting Nalatenschapsmediation met de specialisatie echtscheidings en nalatenschapsmediation.

Ik ben lid en medeoprichter van De Mediation Compagnons
Verder beschik ik over een certificaat Personen en Familierecht van de VU Amsterdam en een certificaat van Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders.

 • Wetsvoorstel herziening partneralimentatie 19 juni 2015; de stand van zaken

  Op 19 jun 2015 is door PvdA, D66 en VVD wetsvoorstel 34231, de Wet tot herziening van partneralimentatie, ingediend bij de Tweede Kamer. De indieners willen dat partneralimentatie eerlijker, simpeler en korter wordt.  In het wetsvoorstel wordt o.a. de alimentatie gelimiteerd tot 5 jaar (met enkele uitzonderingen voor speciale gevallen). Er was en is veel kritiek op het wetsvoorstel. 

  Lees meer...

 • SIRE | Kinderen in een echtscheiding

  SIRE-filmpje

  Klik op Lees meer... om de video te bekijken.

  Lees meer...

 • Uitspraak Hof Den Haag 29 november 2017 inzake verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde

  Verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde ? Hoeveel dagen in staat om te werken met minderjarige kinderen ?

  De tendens bij de rechterlijke macht met betrekking tot de vaststelling van partneralimentatie is dat zij rekening houdt met een verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde.

  Lees meer...