Skip to main content

Echtscheiding

Een scheiding betekent vaak een periode van veel emoties, pijn en verdriet. Ook roept het veel praktische, financiele, juridische en fiscale vragen op. Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Mijn doel en mijn uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, emotioneel, financieel en juridisch vanuit een natuurlijke betrokkenheid. Een scheiding middels mediation gaat vaak sneller, is goedkoper en meestal bevredigender dan een scheiding middels advocaten en/of een rechterlijke procedure.

Bel 06-10784540 voor een gratis kennismakingsgesprek

Indien u besluit te gaan scheiden komt er veel op uw af. Er zal een ouderschapsplan opgesteld dienen te worden voor de kinderen. Hoeveel gaat de kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie bedragen ? Alle bezittingen en schulden zullen verdeeld moeten worden. Wat gebeurt er met de gezamenlijke eigen woning? Een mediator kan u helpen en bijstaan bij uw echtscheiding.

Wat kan ik als scheidingsbemiddelaar voor u doen?

Indien u besluit gebruik te maken van mijn diensten als scheidingsbemiddelaar of als coach kan ik u onder andere bijstaan bij het volgende:
 • het inventariseren van de te regelen en te verdelen zaken
 • het verstrekken van informatie met betrekking tot ieders rechten en plichten
 • het vastleggen van de gemaakte afspraken omtrent de zorg en omgangsregeling voor de kinderen in een ouderschapsplan
 • het maken van een alimentatieberekening (kinder en/of partneralimentatie)
 • het vastleggen van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant
 • het vastleggen van de gemaakte afspraken in een overeenkomst beëindiging samenwoning
 • het wijzigen van een bestaand ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant.

Ik zou hierbij graag vermelden dat ik, ondanks het feit dat ik van oorsprong fiscaal jurist ben, niet adviseer met betrekking tot fiscale issues die komen kijken bij een echtscheiding. Ik zal hieromtrent een signalerende functie vervullen. Indien nodig, verwijs ik u graag door naar een fiscaal adviseur.

Procedure bij echtscheiding

Tijdens de mediation maken partijen onder begeleiding van de mediator afspraken over onder andere het ouderschapsplan, eventuele partner- en kinderalimentatie, de waardering van een eventuele onderneming, de eigen woning, de hypotheek, de verdeling van bezittingen en schulden, de boedelverdeling, pensioen en verzekeringen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant, zal het convenant tezamen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank, waarna de rechter uitspraak zal doen middels een echtscheidingsbeschikking. Deze beschikking zal vervolgens ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand. Na inschrijving van de beschikking is de echtscheiding een feit.

Een scheiding betekent vaak een periode van veel emoties, pijn en verdriet. Ook roept het veel praktische, financiele, juridische en fiscale vragen op. Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Mijn doel en mijn uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, emotioneel, financieel en juridisch vanuit een natuurlijke betrokkenheid. Een scheiding middels mediation gaat vaak sneller, is goedkoper en meestal bevredigender dan een scheiding middels advocaten en/of een rechterlijke procedure.

Bel 06-10784540 voor een gratis kennismakingsgesprek

Indien u besluit te gaan scheiden komt er veel op uw af. Er zal een ouderschapsplan opgesteld dienen te worden voor de kinderen. Hoeveel gaat de kinderalimentatie en eventueel partneralimentatie bedragen ? Alle bezittingen en schulden zullen verdeeld moeten worden. Wat gebeurt er met de gezamenlijke eigen woning? Een mediator kan u helpen en bijstaan bij uw echtscheiding.

Wat kan ik als scheidingsbemiddelaar voor u doen?

Indien u besluit gebruik te maken van mijn diensten als scheidingsbemiddelaar of als coach kan ik u onder andere bijstaan bij het volgende:
 • het inventariseren van de te regelen en te verdelen zaken
 • het verstrekken van informatie met betrekking tot ieders rechten en plichten
 • het vastleggen van de gemaakte afspraken omtrent de zorg en omgangsregeling voor de kinderen in een ouderschapsplan
 • het maken van een alimentatieberekening (kinder en/of partneralimentatie)
 • het vastleggen van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant
 • het vastleggen van de gemaakte afspraken in een overeenkomst beëindiging samenwoning
 • het wijzigen van een bestaand ouderschapsplan of echtscheidingsconvenant.

Ik zou hierbij graag vermelden dat ik, ondanks het feit dat ik van oorsprong fiscaal jurist ben, niet adviseer met betrekking tot fiscale issues die komen kijken bij een echtscheiding. Ik zal hieromtrent een signalerende functie vervullen. Indien nodig, verwijs ik u graag door naar een fiscaal adviseur.

Procedure bij echtscheiding

Tijdens de mediation maken partijen onder begeleiding van de mediator afspraken over onder andere het ouderschapsplan, eventuele partner- en kinderalimentatie, de waardering van een eventuele onderneming, de eigen woning, de hypotheek, de verdeling van bezittingen en schulden, de boedelverdeling, pensioen en verzekeringen. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Na ondertekening van het echtscheidingsconvenant, zal het convenant tezamen met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding ingediend worden bij de rechtbank, waarna de rechter uitspraak zal doen middels een echtscheidingsbeschikking. Deze beschikking zal vervolgens ingeschreven worden in de registers van de Burgerlijke Stand. Na inschrijving van de beschikking is de echtscheiding een feit.
 Uw deskundig mediator bij echtscheiding | Partners in Mediation afbeelding