Skip to main content

Uw Mediator & Coach

Een scheiding betekent vaak een periode van veel emoties, pijn en verdriet. Ook roept het veel praktische, financiele, juridische en fiscale vragen op. Hoewel ieders rechten en plichten bij een echtscheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht.

Bel 06-10784540 voor een gratis kennismakingsgesprek

Normalisering vind ik belangrijk. De emoties die bij een scheiding komen kijken zijn normaal... verdriet, boosheid, angst, zorgen, teleurstelling. Het verdriet voor de kinderen, een heel heftige emotie. Als de ouders het goed doen, blijven communiceren en goede, voor beiden acceptabele afspraken maken, komt dit ten goede aan de kinderen. Mijn doel en mijn uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, emotioneel, financieel en juridisch vanuit een natuurlijke betrokkenheid.

Ik ben van oorsprong fiscaal jurist, sinds 2006 geregistreerd Mediator bij het MfN (Mediator federatie Nederland) met de specialisatie echtscheidingsmediation en daarnaast lid en medeoprichter van De Mediation Compagnons. Ik heb het vak van mediator in echtscheidingssituaties ontdekt als mijn vak. Een vak waarbij mijn financiële achtergrond, emphatisch vermogen, oplossingsgerichte instelling, mijn natuurlijke betrokkenheid, nuchterheid en efficiënte werkwijze prachtig bijeenkomt.

Verder beschik ik over een certificaat Personen en Familierecht van de VU Amsterdam en een certificaat van Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders.

 

Jouw Mediator en Coach bij echtscheiding? | Partners in Mediation afbeelding