Huis verkopen bij scheiding?

Bij een scheiding zullen de wensen met betrekking tot de eigen woning bepaald dienen te worden. Is het voor een van de partijen mogelijk om de woning over te nemen en zo ja tegen welke waarde ? Kan de bestaande aflossingsvrije hypotheek worden overgenomen of is de bank alleen bereid een nieuwe annuïteiten hypotheek aan te bieden ? Moet het huis worden verkocht en is er overwaarde of juist een restschuld ? De financiële en fiscale aspecten zijn hierbij belangrijk.

Indien u beiden besluit de woning, die u in gezamenlijk eigendom heeft, te verkopen, zult u beiden de verkoopprijs dienen te bepalen. Dit kan in onderling overleg of door een makelaar-taxateur. 

Indien u beiden besluit de woning aan een van u toe te delen, zult u de waarde waartegen de woning wordt toegedeeld dienen te bepalen. Ook dit kan in onderling overleg of door een makelaar-taxateur. Indien u in gemeenschap van goederen bent getrouwd zal er geen overdrachtsbelasting worden geheven bij toedeling van de eigen woning aan een van de partners. Indien u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd is dit anders en zal er overdrachtsbelasting worden geheven als de woning op naam staat van een van de partners (de toedeler). In de laatste situatie kan overwogen worden de huwelijkse voorwaarden voor scheiding om te zetten in een gemeenschap van goederen (dit heeft overigens wel consequenties voor de overige vermogensverdeling, advies is hierbij noodzakelijk).

 Wie verlaat vervolgens het huis als eerste ? Indien een van de partners vertrekt uit de gezamenlijke eigen woning terwijl de ander er blijft wonen tot de woning is verkocht, is de fiscale eigenwoningregeling, op grond waarvan de hypotheekrente aftrekbaar is, in principe niet meer van toepassing voor de vertrekkende partner. De gezamenlijke woning voor de vertrekkende partner kan namelijk niet langer beschouwd worden als hoofdverblijf. Als dan zou de vertrekkende partner zijn of haar deel van de hypotheekrente niet langer af kunnen trekken.

Op grond van de fiscale scheidingsregeling eigen woning is de eigenwoningregeling echter voor de vertrekkende partner nog gedurende 2 jaar na het moment van vertrek uit de woning van toepassing op zijn of haar aandeel in de eigen woning, mits zijn of haar ex-fiscale partner in die periode de woning als hoofdverblijf bewoont. De regeling geldt alleen voor belastingplichtigen die in een voorgaand jaar of een gedeelte daarvan elkaars fiscaal partner waren en dat nadien niet meer zijn.

Daadwerkelijke betaling van hypotheekrente door de vertrekkende partner is hierbij belangrijk, de hypotheekrente moet namelijk ook “drukken”. Voorbeeld: Indien de vertrekkende partner 100% van de hypotheekrente voor zijn of haar rekening neemt, kan deze partner slechts 50% van de hypotheekrente als hypotheekrente aftrekken. De overige 50% die hij of zij betaald wordt gezien als verstrekte partneralimentatie en is uit dien hoofde aftrekbaar als "partneralimentatie. Daarnaast zal de vertrekkende partner 50% van het eigen woningforfait aan moeten geven, welke hij meteen weer in aftrek kan brengen als "partneralimentatie" terzake van gederfd woongenot. Degene die in de woning achterblijft kan 50% van de hypotheekrente aftrekken en dient vervolgens 50% van het eigen woningforfait en tevens 50% van de hypotheekrente alsmede 50% van het eigen woningfofait (ontvangen woongenote van vertrekkende partner) aan te geven als ontvangen "partneralimentatie". Per saldo kan de vertrekkende partner aldus toch feitelijk 100% van de hypotheekrente aftrekken en geeft de achterblijvende partner feitelijk 100% van het eigen woningforfait aan. Het is belangrijk dit goed op te nemen in de aangifte inkomstenbelasting. 

Ter bepaling van het moment van vertrek uit de woning is het moment van feitelijk vertrek bepalend. In de praktijk wordt echter vaak aangesloten bij het moment van uitschrijven op het gezamenlijk adres bij de gemeente.

Meer weten over echtscheiding & eigen huis?

Wilt u meer weten over de regelingen om uw huis te verkopen of heeft u bemiddeling nodig bij uw scheiding? Neemt u dan contact op met Partners in Mediation voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek.