Skip to main content

Extern vertrouwenspersoon

Geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties betekent vaak veel voor iemand. Hoe ga je er mee om, je gaat met minder plezier met je werk, kun je het bespreekbaar maken, kun je het melden? Samen met de werknemer en de organisatie zoeken we een passende oplossing. Is er sprake van integriteitskwesties? Dan is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever om zo snel mogelijk de juiste stappen te zetten om schade aan de organisatie te voorkomen en de melder te beschermen. ​

Erkenning van het gevoel van de werknemer vinden we belangrijk. Een ongewenste omgangsvorm is nu eenmaal daar als deze door de betrokkene zo ervaren wordt. Mijn doel en uitdaging is om, naast de begeleiding als ongewenst gedrag zich voordoet, ongewenste omgangsvormen bespreekbaar te maken en zo bij te dragen aan preventie van ongewenst gedrag binnen de organisatie. Datzelfde geldt voor het melden van een vermoeden van schendingen van integriteit. Door duidelijk aan te geven wat wel en niet verwacht wordt van medewerkers en wat de gevolgen zijn van niet integer gedrag, ontstaat er een omgeving waarin men zich veilig voelt om iets wat niet in de haak is te melden. ​

Ook vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan de veroorzaker van ongewenst gedrag. De veroorzaker wordt maar al te vaak te snel “gecanceld”. Ook hier geldt weer dat het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag ook bij de veroorzaker veel op kan lossen. Zo kan een vaak waardevolle werknemer behouden blijven voor de organisatie. ​

Ik werk vanuit een natuurlijke betrokkenheid, ruime communicatie ervaring en combineren kennis van het reilen en zeilen binnen kleine en grote organisaties, in binnen- en buitenland, met juridische kennis, bestuurlijke- en management ervaring. Wij zijn er voor de potentiële melder, de veroorzaker en de organisatie.

Judith Gerritsen

Mijn werkwijze

 • 24/7 beschikbaarheid en bereikbaarheid van de vertrouwenspersoon;

 • uitgebreide intake en een kennismaking met jullie organisatie, het betrokken management en andere stakeholders. De vertrouwenspersoon moet zich immers jullie bestaande PSA en Integriteitsbeleid eigen maken om jullie medewerkers op de juiste manier te kunnen bij te staan en het management te adviseren;
 • kennismaking/workshop met alle medewerkers over gewenste omgangsvormen en integriteit;
 • analyseren, opstellen of aanpassen van de gedragscode, klachtenprocedure en meldregeling, zodat jullie organisatie voldoet aan de eisen van de Arbeidsinspectie en de wetgeving;
 • ervanging van de vertrouwenspersoon bij vakantie of ziekte;
 • jaarlijkse voorlichting middels nieuwsbrief, intranet, workshop;
 • eventuele ondersteuning van HR bij invulling PSA gerelateerde werkzaamheden;
 • geanonimiseerd jaarverslag;
 • gevraagd en ongevraagd advies aan directie/bestuur;
 • intervisie interne vertrouwenspersoon.

Mijn tarief

 • Abonnement voor beschikbaarheid externe vertrouwenspersoon en geanonimiseerd Jaarverslag. Dit jaarbedrag bedraagt €697,- (ex BTW).
 • Voor consulten, presentaties, aanpassingen onderdeel PSA of Integriteitsbeleid of andere diensten geldt een uurtarief van €125,- ex BTW.
 • Reistijd 50% uurtarief (€ 62,50,- + € 0,42 kilometervergoeding).
 • Gesprekken vinden plaats op locatie naar keuze, telefonisch of via videobellen. Indien nodig kan een extra ruimte gehuurd worden, altijd in overleg met uw organisatie.
 • Alle tarieven zijn exclusief BTW. Facturering vindt in principe maandelijks plaats. Facturen zijn zodanig opgesteld dat niet herleidbaar is wie de melder was.